มอบสิ่งของแก่ โรงเรียนกองมุ่งเมือง(ไทใหญ่เขตรัฐฉานฝั่งพม่า)

มอบสิ่งของแก่ โรงเรียนกองมุ่งเมือง(ไทใหญ่เขตรัฐฉานฝั่งพม่า)...

พิธีบรรพชาเป็นสามเณร

พิธีบรรพชาเป็นสามเณร...

ป้องกันปัญหาหมอกควัน

ป้องกันปัญหาหมอกควัน...

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชานำอุปกรณ์ช่วยเดินและเครื่องกันหนาวมอบถวายแก่วัดโลกโมฬี...

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ...