ส่งมอบห้องน้ำและเครื่องเล่นโรงเรียนบ้านนาปลาจาด

#อนุโมทนาบุญสำหรับผุ้ร่วมบุญ ห้องน้ำและ เครื่องเล่น ทุกท่านนะคะ สาธุๆ และ ขอขอบคุณ บ. Playlation ที่ได้มอบส่วนลดเครื่องเล่น และ ได้มอบ อุโมงหนอน ให้กับน้องๆ รร. บ้านนาปลาจาด จ.แม่ฮ่องสอนด้วยคะ ...

วันนี้เด็กๆเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้ว

วันนี้เด็กๆเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้ว...

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...

นักเรียนใจเพชร วัดป่าบ้านใหม่

นักเรียนใจเพชร วัดป่าบ้านใหม่...

ข้าวในนามูลนิธิธีมมคีรี ปัจจุบัน ออกรวงแล้ว

ข้าวในนามูลนิธิธีมมคีรี ปัจจุบัน ออกรวงแล้ว...