โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ได้ส่งมอบเก้าอี้ เพื่อบริจาค ให้กับทางโรงพย

โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ได้ส่งมอบเก้าอี้ เพื่อบริจาค ให้กับทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน...

พระอาจารย์ชาคิโน มูลนิธิธัมมคีรี

พระอาจารย์ชาคิโน มูลนิธิธัมมคีรี...

ปลูกผักสวนครัว

ปลูกผักสวนครัว...

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี...

กิจกรรมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพะโข่โหล่

กิจกรรมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพะโข่โหล่...