เยี่ยมบ้านเด็กบ้านผามอน

เยี่ยมบ้านเด็กบ้านผามอน พร้อมทั้งนำขนมเสื้อผ้าชุดกันหนาวแจกเด็กๆและชาวบ้านบ้านผามอน

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ 🙏🙏🙏