ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธัมมคีรี

พระอาจารย์ชาคิโน ภิกขุ เกิดที่ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2510 และสำเร็จการศึกษาจาก Malaysian Institute of Art ตลอดระยะเวลาการทำงานในฐานะช่างภาพมืออาชีพตั้งแต่อายุ 22 ถึง 27 ปี เขาได้รับรางวัลด้านการถ่ายภาพมากถึง 40 รางวัล และในปี พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายระดับเอเชีย


ครั้งแรกท่านไปบวชที่วัดนิกายมหายานในปีนัง ต่อมาท่านตัดสินใจลาสิกขาบท และท่านตัดสินใจบวชอีกครั้งเมื่อได้พบวัดป่านานาชาติและวัดหนองป่าพง ที่จังหวัดอุบลราชธานี และฝึกปฏิบัติในสายของหลวงปู่ชา สุภทฺโท


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่านเดินทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรในประเทศไทย ระหว่างการเดินทาง ท่านได้พบกับเด็กกำพร้า และชนกลุ่มน้อยในแม่ฮ่องสอน ท่านพบว่าเด็กๆ และ ผู้คนเหล่านั้นเป็นคนใจดีและมีจิตใจบริสุทธิ์ และท่านรู้สึกว่าเด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือสังคมได้ ถ้าได้รับคำแนะนำและการศึกษาที่เหมาะสม ดังนั้น ท่านจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมคีรีขึ้นเพื่อเป็นสถานสงเคราะห์ เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กชาวเขาที่กำพร้ายากจนและด้อยโอกาส


ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ท่านได้ไปบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และอินโดนีเซีย ปัจจุบันท่านจำพรรษา ณ วัดฮ่องสอนวนาราม


ที่มา : พระชาคิโน จากหนังสือ วิถีวิเวก

http://www.goodlifeupdate.com/46644/healthy-mind/thephotographermonk/3/
https://www.tnews.co.th/variety/300498