ธรรมดี

ถ้าการ “ถ่ายรูป” เป็นการปรุงแต่งและการแสดงตัวตน การ “ถ่ายใจ” ก็เป็นการลดการปรุงแต่งและตัวตนลง ทำให้มันนุ่มนวลและพร้อมที่จะน้อมลงสัมผัสกับธรรมชาติอันไม่ปรุงแต่ง

นักเรียนใจเพชร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และเพื่อเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร เพื่อให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรม การให้ทาน รักษาศีล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

บ้านเด็กธัมมคีรี

หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่ยากจน เด็กๆ ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงเป็นโอกาส ที่จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นปัญหาสังคม

มอบโอกาสให้กับน้องๆ

ยังมีเด็กๆ จำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยการหยิบยื่นโอกาส จากผู้ใหญ่ใจดี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ เพื่อน้องสิทธิ์ที่ควจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในอนาคต

มูลนิธิธัมมคีรี

ความสำเร็จอาจไม่ใช่ความสุขเสมอไป … (พุทธพจน์)


เล่น

ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น