นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า

18/1/2021

ทางมูลนิธิธัมมคีรีเป็นตัวแทนนำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า84คน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอขอบคุณ คณะศิษย์ วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี ที่ส่งรองเท้านักเรียนให้กับน้องๆ