โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา (เราทำดีด้วยใจ)

ทำฝายน้ำล้น และพัฒนาลำห้วย ในมูลนิธิธัมมคีรี...

บรรพชาสามเณรช่วงปิดภาคเรียน

วัดฮ่องสอนวนารามHongsonwanaram ร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี ได้บรรพชาสามเณรช่วงปิดภาคเรียน...

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ณ ศาลาพุท...

หนังสือวิถีวิเวก

หนังสือวิถีวิเวก...

กฐินสามัคคีจาก กลุ่ม Nibbana Dhamma Rakkha Singapore

กฐินสามัคคีจาก กลุ่ม Nibbana Dhamma Rakkha Singapore...