มูลนิธิธัมมคีรี ได้จัดพิธีสรงน้ำขอขมาต่อพระรัตนตรัย

มูลนิธิธัมมคีรี ได้จัดพิธีสรงน้ำขอขมาต่อพระรัตนตรัย...

เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่อยู่อำเภอขุนยวม

เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่อยู่อำเภอขุนยวม...

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา...

พระสงฆ์และเด็กๆในมูลนิธิร่วมกันบริจาคเลือด

พระสงฆ์และเด็กๆในมูลนิธิร่วมกันบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน...

เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะ

เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะตามลำธาร...