กิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุก่อนเข้าพรรษา

กิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุก่อนเข้าพรรษา...

ประชาสัมพันธ์สร้างศาลาพุทธธรรม

บอกบุญสร้างศาลาพุทธธรรม ณ บ้านไมโครเวฟ จ.แม่ฮ่องสอน...

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าว

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวของเด็กๆ...

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ทำบุญสนับสนุนทุนการศึกษา

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ที่ได้มาทำบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน...

กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน

กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน...