มอบปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญ

คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนารามและมูลนิธิธัมมคีรีเป็นตัวแทนนำมอบปัจจัยจากศรัทธาชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้รวบรวมเพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญ...

กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา

กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา...

การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน

การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน...

นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า

นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า...

กิจกรรมวันเด็กกับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

กิจกรรมวันเด็กกับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง...