เยี่ยมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยบง

เยี่ยมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยบง...

เยี่ยมบ้านเด็ก บ้านห้วยบง แจกขนมเด็กและชาวบ้าน

เยี่ยมบ้านเด็ก บ้านห้วยบง แจกขนมเด็กและชาวบ้าน...

กิจกรรมเลี้ยงขนม อาหาร น้องๆ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง

กิจกรรมเลี้ยงไอศครีม ขนม และมอบอาหารแห้งให้ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง...

กิจกรรมเลี้ยงขนมน้องๆ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด

กิจกรรมเลี้ยงไอศครีม นม ขนม อาหารแห้ง และมอบสิ่งของอื่นๆ ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำลอด...

ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค

ขออนุโมทนาบุญกับคุณชนาภา ที่นำน้ำดื่มมาถวายพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค...