วัดฮ่องสอนวนารามจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วัดฮ่องสอนวนารามจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...

การเกษตรของน้องๆ..บ้านเด็กธัมมคีรี

การเกษตรของน้องๆ..บ้านเด็กธัมมคีรี...

ลิ้นจี่วัดฮ่องสอนวนาราม

ลิ้นจี่วัดฮ่องสอนวนารม...

กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี...

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี.เช้านี้น้องๆช่วยกันเก็บมาจากสวน...