เตรียมบวชสามเณรช่วงปิดเทอม

เตรียมบวชสามเณรช่วงปิดเทอม...

ผลผลิตการเกษตรของน้องๆ

ผลผลิตการเกษตรของน้องๆ...

โครงการแสดงธรรมะ ให้ธรรมะ กับนักเรียน

โครงการแสดงธรรมะ ให้ธรรมะ กับนักเรียน โดยหลวงปู่ พระครูปัญญาศีลวัฒน์...

โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะสัญจร ให้ธรรมะกับนักเรียน

โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะสัญจร ให้ธรรมะกับนักเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า...

ภาพกิจกรรมเด็กมูลนิธิธัมมคีรี

ภาพกิจกรรมเด็กมูลนิธิธัมมคีรี...