โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เเละเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เเละเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร รุ่นที่ 63...

น้องๆในมูลนิธิ ช่วยกันขุดลอก ในทุ่งนา

น้องๆในมูลนิธิ ช่วยกันขุดลอก ในทุ่งนา...

มูลนิธิธัมคีรี จ. แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิธัมคีรี จ. แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานประจำหญิง...

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่างๆให้กับเด็กและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในมูลนิธิ...

วัดฮ่องสอนวนาราม เข้ารวมโครงการ E_donation

วัดฮ่องสอนวนาราม เข้ารวมโครงการ E_donation...