บรรยากาศที่ธัมมคีรี

บรรยากาศที่ธัมมคีรี...

การขยายพันธุ์ไม้ผล

การขยายพันธุ์ไม้ผล...

โรงเพาะเห็ด

โรงเพาะเห็ด...

กิจกรรมช่วงปิดเทอม

กิจกรรมช่วงปิดเทอม...

สวนการเกษตรของมูลนิธิธัมมคีรี

สวนการเกษตรของมูลนิธิธัมมคีรี...