กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์ ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ

กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์คุณทรายและคุณชชวินพร้อมด้วยกัลยาณมิตร ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ...

มอบปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญ

คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนารามและมูลนิธิธัมมคีรีเป็นตัวแทนนำมอบปัจจัยจากศรัทธาชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้รวบรวมเพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญ...

กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา

กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา...

การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน

การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน...

นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า

นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า...