เยี่ยมบ้านเด็ก บ้านห้วยบง แจกขนมเด็กและชาวบ้าน

เยี่ยมบ้านเด็ก บ้านห้วยบง แจกขนมเด็กและชาวบ้าน...

กิจกรรมเลี้ยงขนม อาหาร น้องๆ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง

กิจกรรมเลี้ยงไอศครีม ขนม และมอบอาหารแห้งให้ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง...

กิจกรรมเลี้ยงขนมน้องๆ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด

กิจกรรมเลี้ยงไอศครีม นม ขนม อาหารแห้ง และมอบสิ่งของอื่นๆ ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำลอด...

ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค

ขออนุโมทนาบุญกับคุณชนาภา ที่นำน้ำดื่มมาถวายพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค...

กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์ ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ

กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์คุณทรายและคุณชชวินพร้อมด้วยกัลยาณมิตร ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ...