เยี่ยมบ้านเด็กใหม่ที่เข้ามาอยู่ในมูลนิธิ ที่บ้านพอนอคี

เยี่ยมบ้านเด็กใหม่ที่เข้ามาอยู่ในมูลนิธิ ที่บ้านพอนอคี...

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุและสามเณร

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุและสามเณร...

ช่วยเหลืองานมูลนิธิในช่วงปิดเทอม

ช่วยเหลืองานมูลนิธิในช่วงปิดเทอม...

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา...

ขอขอบคุณ มาติน,เชค,และเจนนี่ จากประเทศกรีซ

ขอขอบคุณ มาติน,เชค,และเจนนี่ จากประเทศกรีซ...