ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูก

ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูกและดูแลให้น้ำและปุ๋ย ออกผลดกมากปีนี้...

ลิ้นจี่ผลดกมากเลยปีนี้ ที่มูลนิธิธัมมคีรี

ลิ้นจี่ผลดกมากเลยปีนี้ ที่มูลนิธิธัมมคีรี...

ผักสวนครับบ้านเด็กธัมมคีรี

ผักสวนครับบ้านเด็กธัมมคีรี...

บรรยากาศที่ธัมมคีรี

บรรยากาศที่ธัมมคีรี...

การขยายพันธุ์ไม้ผล

การขยายพันธุ์ไม้ผล...