โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะสัญจร ให้ธรรมะกับนักเรียน

โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะสัญจร ให้ธรรมะกับนักเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า...

ภาพกิจกรรมเด็กมูลนิธิธัมมคีรี

ภาพกิจกรรมเด็กมูลนิธิธัมมคีรี...

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวของเด็กๆ

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวของเด็กๆ...

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีเตรียมปลูกข้าว

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี ลงนาช่วยกันไถนา...

พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิ 

พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี...