พระอธิการทูล จัตตสัลโล เมตตามาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม

พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส วัดสี่แยกแสงเพชร(ถ้ำแสงเพชรบน) จังหวัดอำนาจเจริญ เมตตามาเยี่ยมคณะสงฆ์...

พระชาคิโน จากช่างภาพสู่การเดินทางด้วยวิถีวิเวกเพื่อการหลุดพ้น

พระชาคิโน จากช่างภาพสู่การเดินทางด้วยวิถีวิเวกเพื่อการหลุดพ้น...

เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่เข้ามาอยู่มูลนิธิ ที่บ้าน นาปู่ป้อม

เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่เข้ามาอยู่มูลนิธิ ที่บ้าน นาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

พระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตโต เมตตาเดินทางมาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่อ

พระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตโต เมตตาเดินทางมาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม และเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรี...

ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดม่วยต่อ

ทอดผ้าป่าวัดม่วยต่อ เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเอนกประสงค์ 2 ชั้น...