ลงพื้นที่เยี่ยมพระที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ บ้านห้วยกล้วย

ลงพื้นที่เยี่ยมพระที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ บ้านห้วยกล้วย...

กิจกรรมบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอม

กิจกรรมบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอม...

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐...

มูลนิธิธัมมคีรี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

มูลนิธิธัมมคีรี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ...

บริจาค เสื้อกันหนาว เลี้ยงอาหาร

บริจาค เสื้อกันหนาว เลี้ยงอาหาร...