การเกษตรของน้องๆ..บ้านเด็กธัมมคีรี

การเกษตรของน้องๆ..บ้านเด็กธัมมคีรี...

ลิ้นจี่วัดฮ่องสอนวนาราม

ลิ้นจี่วัดฮ่องสอนวนารม...

กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี...

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี.เช้านี้น้องๆช่วยกันเก็บมาจากสวน...

ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูก

ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูกและดูแลให้น้ำและปุ๋ย ออกผลดกมากปีนี้...