เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะ

เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะตามลำธาร...

โครงการปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่ห้วยหวาย วันที่ 20 - 25 เมษายน 2562

โครงการปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่ห้วยหวาย วันที่ 20 - 25 เมษายน 2562...

พระเณรและเด็กๆร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำ(ประปาภูเขา)

พระเณรและเด็กๆร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำ(ประปาภูเขา)...

เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำแท็งค์เก็บน้ำบริเวณวัดฮ่องสอนวนาราม

เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำแท็งค์เก็บน้ำบริเวณวัดฮ่องสอนวนาราม...

คณะสงฆ์และเด็กๆทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

คณะสงฆ์และเด็กๆทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข...