กิจกรรมเลี้ยงขนม อาหาร น้องๆ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง

กิจกรรมเลี้ยงไอศครีม ขนม และมอบอาหารแห้งให้ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง...

กิจกรรมเลี้ยงขนมน้องๆ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด

กิจกรรมเลี้ยงไอศครีม นม ขนม อาหารแห้ง และมอบสิ่งของอื่นๆ ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำลอด...

ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค

ขออนุโมทนาบุญกับคุณชนาภา ที่นำน้ำดื่มมาถวายพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค...

กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์ ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ

กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์คุณทรายและคุณชชวินพร้อมด้วยกัลยาณมิตร ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ...

มอบปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญ

คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนารามและมูลนิธิธัมมคีรีเป็นตัวแทนนำมอบปัจจัยจากศรัทธาชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้รวบรวมเพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญ...