วันนี้เด็กๆเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้ว

วันนี้เด็กๆเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้ว...

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...

นักเรียนใจเพชร วัดป่าบ้านใหม่

นักเรียนใจเพชร วัดป่าบ้านใหม่...

ข้าวในนามูลนิธิธีมมคีรี ปัจจุบัน ออกรวงแล้ว

ข้าวในนามูลนิธิธีมมคีรี ปัจจุบัน ออกรวงแล้ว...

โครงการปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Reset Your Mind,Reboot Your Lift" รุ่นที่2

โครงการปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Reset Your Mind,Reboot Your Lift" รุ่นที่2...