ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค

ขออนุโมทนาบุญกับคุณชนาภา ที่นำน้ำดื่มมาถวายพระสงฆ์ จำนวน 100 แพ็ค