โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู้สู่สังคมบนพื้นที่สูง"

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู้สู่สังคมบนพื้นที่สูง"...

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี มีความสุขกับการทำงาน

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี มีความสุขกับการทำงาน...

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนา

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนา...

แจกของอำเภอขุนยวม

แจกของอำเภอขุนยวม...

กิจกรรมด้านการเกษตรเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมด้านการเกษตรเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี...