เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน

ทางมูลนิธิธัมมคีรีเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน...

นำเครื่องกันหนาวเครื่องบริโภคต่างๆไปมอบแก่ชาวบ้านแม่ส่วยอู

นำเครื่องกันหนาวเครื่องบริโภคต่างๆไปมอบแก่ชาวบ้านแม่ส่วยอู...

อาจารย์เเอนชิวจากประเทศสิงคโปร์มาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆธัมมคีรี

อาจารย์เเอนชิวจากประเทศสิงคโปร์มาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆธัมมคีรี...

เด็กๆธัมมคีรี ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนัน วัดป่ามาบจัน

เด็กๆธัมมคีรี ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนัน วัดป่ามาบจัน...

กิจกรรมอบรมเด็กๆโดยพระอาจารย์มหาชุมพร จากจ.ยโสธร

กิจกรรมอบรมเด็กๆโดยพระอาจารย์มหาชุมพร จากจ.ยโสธร...