มูลนิธิธัมมคีรีได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อไปบริจาค

มูลนิธิธัมมคีรีได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อไปบริจาคให้เเก่ วัดผาอ่าง...

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เเละเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เเละเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร รุ่นที่ 63...

น้องๆในมูลนิธิ ช่วยกันขุดลอก ในทุ่งนา

น้องๆในมูลนิธิ ช่วยกันขุดลอก ในทุ่งนา...

มูลนิธิธัมคีรี จ. แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิธัมคีรี จ. แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานประจำหญิง...

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่างๆให้กับเด็กและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในมูลนิธิ...