อาจารย์เเอนชิวจากประเทศสิงคโปร์มาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆธัมมคีรี

อาจารย์เเอนชิวจากประเทศสิงคโปร์มาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆธัมมคีรี...

เด็กๆธัมมคีรี ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนัน วัดป่ามาบจัน

เด็กๆธัมมคีรี ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนัน วัดป่ามาบจัน...

กิจกรรมอบรมเด็กๆโดยพระอาจารย์มหาชุมพร จากจ.ยโสธร

กิจกรรมอบรมเด็กๆโดยพระอาจารย์มหาชุมพร จากจ.ยโสธร...

เด็กๆช่วยกันก่อหิน เทปูนปิดท่อประปา

เด็กๆช่วยกันก่อหิน เทปูนปิดท่อประปา...

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16-24พฤศิจิกายน 2562

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16-24พฤศิจิกายน 2562...