กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี...

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี.เช้านี้น้องๆช่วยกันเก็บมาจากสวน...

ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูก

ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูกและดูแลให้น้ำและปุ๋ย ออกผลดกมากปีนี้...

ลิ้นจี่ผลดกมากเลยปีนี้ ที่มูลนิธิธัมมคีรี

ลิ้นจี่ผลดกมากเลยปีนี้ ที่มูลนิธิธัมมคีรี...

ผักสวนครับบ้านเด็กธัมมคีรี

ผักสวนครับบ้านเด็กธัมมคีรี...