เด็กๆช่วยกันก่อหิน เทปูนปิดท่อประปา

เด็กๆช่วยกันก่อหิน เทปูนปิดท่อประปา...

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16-24พฤศิจิกายน 2562

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16-24พฤศิจิกายน 2562...

เด็กๆมูลนิธิขุดดิน พรวนดินเพื่อเตรียมปลูกพืชผักต่างๆ

เด็กๆมูลนิธิขุดดิน พรวนดินเพื่อเตรียมปลูกพืชผักต่างๆ...

คอร์สปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติจาก มาเล สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทเป

คอร์สปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเช้า คณะสงฆ์ ฮ่องสอนวนาราม พร้อมด้วยเด็กๆธัมมคีรี เริ่ม ตั้งแต่ 16 -24 ธันวาคม 62 ประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติจาก มาเล สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทเป จำนวน 19 คน...

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11...