ลิ้นจี่ผลดกมากเลยปีนี้ ที่มูลนิธิธัมมคีรี

ลิ้นจี่ผลดกมากเลยปีนี้ ที่มูลนิธิธัมมคีรี น้องๆช่วยกันเก็บผล เพื่อถวายพระสงฆ์ตอนเช้า และให้เด็กได้กินกัน ปีนี้ออกลูกเยอะ ใครแวะมาชิมได้นะครับ (ลิ้นจี่สดจากต้น แวะชิมได้ ครับ)