กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมพัฒนสถานที่มูลนิธิธัมมคีรี น้องๆร่วมมือร่วมใจ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม