ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี

ผลไม้บ้านเด็กธัมมคีรี.เช้านี้น้องๆช่วยกันเก็บมาจากสวน