ปลูกผักสวนครัว

ปลูกผักสวนครัว...

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี...

กิจกรรมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพะโข่โหล่

กิจกรรมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพะโข่โหล่...

เลี้ยงไอศกรีม และ ขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า

เลี้ยงไอศกรีม และ ขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า...

เรียนรู้วิธีปลูกข้าวในนา

เรียนรู้วิธีปลูกข้าวในนา...