จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆบ้านเมืองแพม

จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆบ้านเมืองแพม...

สตรอว์เบอร์รี่ของเด็กๆเริ่มออกผล

สตรอว์เบอร์รี่ของเด็กๆเริ่มออกผล...

แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)

แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)...

มอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารกลางวันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารกลางวันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง...

เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน

ทางมูลนิธิธัมมคีรีเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน...