บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)

บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)...

จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆบ้านเมืองแพม

จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆบ้านเมืองแพม...

สตรอว์เบอร์รี่ของเด็กๆเริ่มออกผล

สตรอว์เบอร์รี่ของเด็กๆเริ่มออกผล...

แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)

แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)...

มอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารกลางวันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารกลางวันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง...