กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี เช้าเวลา 05.00 น. ช่วงค่ำเวลา 19.30 น. เป็นประจำทุกวัน และอบรมให้ธรรมะกับเด็ก โดยคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ขัดเกลาจิตใจ เป็นเยาวชนที่ดี