เรียนรู้วิธีปลูกข้าวในนา

เรียนรู้วิธีปลูกข้าวในนาแบบใหม่ให้กับน้องๆ..การโยนกล้าข้าวลงนา..