ปลูกผักสวนครัว

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ น้องๆ จะพัฒนาสถานที่และปลูกผักสวนครัว เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาหารถวายพระภิกษุและไว้รับประทานเอง