กิจกรรมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพะโข่โหล่

กิจกรรมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพะโข่โหล่ โดยชาวบ้านพะโข่โหล่และเด็กมูลนิธิธัมมคีรี