เลี้ยงไอศกรีม และ ขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า

มูลนิธิธีมมคีรี พร้อมคณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนาราม ทำบุญเลี้ยงไอศกรีม และ ขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า