ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูก

ผลไม้จากต้น (มะม่วง) ที่น้องๆ ช่วยกันปลูกและดูแลให้น้ำและปุ๋ย ออกผลดกมากปีนี้