เยียวยา ผู้ประสบภัย จากผลกระทบจากอัคคีภัย

มูลนิธิธัมมคีรี โดยพระอาจารย์ชาคิโน และคณะศิษยานุศิษย์จากต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศจีน ได้เมตตาให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้กำลังใจ เยียวยา ผู้ประสบภัย จากผลกระทบจากอัคคีภัย 9 ครอบครัว ที่มีความเสียหายหนัก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 398,643 บาท โครงการนี้ได้รับความร่วมมือประสานงานจากนายกเทศบาลเมืองฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่
ทางมูลนิธิธัมมคีรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมช่วยเหลือ เพื่อส่งมอบกำลังใจและเงิน ถึงผู้ประสบภัย ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ที่มีจิตสมบูรณ์ด้วยพระธรรม กระทำลงไปด้วย ทาน ดีแล้วนั้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกและบริการ ให้เกิดผลสำเร็จขึ้น ให้มีความสุขในผลบุญกุศลในการนี้ เทอญ. สาธุ สาธุ สาธุ