ทุกคนช่วยกันดำนาด้วยความสนุกสนาน

ทุกคนช่วยกันดำนาด้วยความสนุกสนาน...

ปรับปรุงที่พักรับรองแขกที่ชำรุดทรุดโทรม

ปรับปรุงที่พักรับรองแขกที่ชำรุดทรุดโทรม...

เด็กๆมูลนิธิไปช่วยทำความสะอาดเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

หลวงพ่อพิทักษ์ นำเด็กๆมูลนิธิไปช่วยทำความสะอาดตลอดเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้นและบริเวณวัด...

พระอธิการทูล จัตตสัลโล เมตตามาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม

พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส วัดสี่แยกแสงเพชร(ถ้ำแสงเพชรบน) จังหวัดอำนาจเจริญ เมตตามาเยี่ยมคณะสงฆ์...

พระชาคิโน จากช่างภาพสู่การเดินทางด้วยวิถีวิเวกเพื่อการหลุดพ้น

พระชาคิโน จากช่างภาพสู่การเดินทางด้วยวิถีวิเวกเพื่อการหลุดพ้น...