มอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารกลางวันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนารามและเด็กๆธัมมคีรีเดินทางไปยังหมู่บ้านดอยแสง มอบเครื่องนุ่งห่มบรรเทาความหนาวพร้อมทำอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่กับน้องๆและชาวบ้าน  ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ตะเข็บชายแดนแม่ฮ่องสอน