วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา...

พระสงฆ์และเด็กๆในมูลนิธิร่วมกันบริจาคเลือด

พระสงฆ์และเด็กๆในมูลนิธิร่วมกันบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน...

เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะ

เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะตามลำธาร...

โครงการปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่ห้วยหวาย วันที่ 20 - 25 เมษายน 2562

โครงการปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่ห้วยหวาย วันที่ 20 - 25 เมษายน 2562...

พระเณรและเด็กๆร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำ(ประปาภูเขา)

พระเณรและเด็กๆร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำ(ประปาภูเขา)...