ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวันที่27ตุลาคม2562 ณ.วัดฮ่องสอนวนาราม

ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวันที่27ตุลาคม2562 ณ.วัดฮ่องสอนวนาราม โดยมีคณะศรัทธาจาก ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ ชลบุรี กทม. และพี่น้อง ชาติพันธุ์ชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมใจสามัคคีกันทอดผ้ากฐินเปี่ยมด้วยความปีติยินดี และร่วมกันเกี่ยวข้าวที่ปลูกในมูลนิธิธัมมคีรี อนุโมทนา สาธุ

Photos of Katina Event 27 October 2562 at Wat Hongsonwanaram by groups from Malaysia and Singapore Chonburi and Bangkok. And sisters brothers tribes of Maehongson have joined together offering Katina Robes with hearted happily sensations. Also helped to harvest rice at Dhammagiri foundation. Satu Satu