กิจกรรมบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอม

กิจกรรมบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอม...

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐...

มูลนิธิธัมมคีรี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

มูลนิธิธัมมคีรี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ...

บริจาค เสื้อกันหนาว เลี้ยงอาหาร

บริจาค เสื้อกันหนาว เลี้ยงอาหาร...

มูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับBuddha-Dhamma Foundation

มูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับBuddha-Dhamma Foundation...