สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ

ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ...

มอบผลผลิตการเกษตร สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนพุทธเกษตร

หลวงพ่อพิทักษ์พร้อมคณะพระภิกษุ และเด็กๆจากมูลนิธิ ได้นำผลผลิตการเกษตร สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวมจ.แม่ฮ่องสอน...

งานวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันทำถนน

งานวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันทำถนน...

กิจวัตรประจำวันของเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรี

กิจวัตรประจำวันของเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรี...