วันออกพรรษา 24ตุลาคม 2561

วันออกพรรษา 24ตุลาคม 2561...

เด็กๆจากมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านพะโข่โหล่

เด็กๆจากมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านพะโข่โหล่...

สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ

ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ...

มอบผลผลิตการเกษตร สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนพุทธเกษตร

หลวงพ่อพิทักษ์พร้อมคณะพระภิกษุ และเด็กๆจากมูลนิธิ ได้นำผลผลิตการเกษตร สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวมจ.แม่ฮ่องสอน...