พระสงฆ์และเด็กๆในมูลนิธิร่วมกันบริจาคเลือด

พระสงฆ์และเด็กๆในมูลนิธิร่วมกันบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน