เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับชาวบ้าน บ้านพะโข่โหล่ ร่วมกันเก็บขยะตามลำธาร ที่10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏