เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่อยู่อำเภอขุนยวม

19 พฤษภาคม 2562
เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่อยู่อำเภอขุนยวม และโรงเรียนพุทธเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน