ช่วยเหลืองานมูลนิธิในช่วงปิดเทอม

ช่วยเหลืองานมูลนิธิในช่วงปิดเทอม...

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา...

ขอขอบคุณ มาติน,เชค,และเจนนี่ จากประเทศกรีซ

ขอขอบคุณ มาติน,เชค,และเจนนี่ จากประเทศกรีซ...

นำสิ่งของไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ต.ห้วยปูลิง

นำสิ่งของไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ต.ห้วยปูลิง...

ลงพื้นที่เยี่ยมพระที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ บ้านห้วยกล้วย

ลงพื้นที่เยี่ยมพระที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ บ้านห้วยกล้วย...