คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ เจ้าของ คลินิกเวชกรรมสุรัตน์ คลินิก 1 บาท ที่รับรักษาคนไข้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 1 บาท ซึ่งเปิดให้บริการมากว่า 15 ปีแล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุข คลินิกแห่งนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า 40-50 ราย รักษาคนไข้มาแล้วนับหมื่นๆคน 
คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่างๆให้กับเด็กและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในมูลนิธิด้วย ขออนุโมทนาบุญด้วยอย่างยิ่ง สาธุๆๆ😊🙏