ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา

ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา...

ทำความสะอาดถนน

เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนน...

บริจาคเลือดให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน

บริจาคเลือดให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน...

พิธีลงเสาเอกสร้างศาลาพุทธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ

พิธีลงเสาเอกสร้างศาลาพุทธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ...

พิธีรดน้ำดำหัวขอขมาพระอาจารย์ชาคิโน

พิธีรดน้ำดำหัวขอขมาพระอาจารย์ชาคิโน...