งานวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันทำถนน

งานวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันทำถนน...

กิจวัตรประจำวันของเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรี

กิจวัตรประจำวันของเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรี...

มูลนิธิธัมมคีรีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มูลนิธิธัมมคีรีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ...

ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น...

ปฎิบัติบูชาเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)

ปฎิบัติบูชาเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)...