สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ...

โครงการธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแม่กะไน

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ณ โรงเรียนบ้านแม่กะไน...

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ปี 61

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ปี 61...

มูลนิธิธัมมคีรีจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่...

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู้สู่สังคมบนพื้นที่สูง"

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู้สู่สังคมบนพื้นที่สูง"...