เด็กๆจากมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านพะโข่โหล่

เด็กๆจากมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านพะโข่โหล่่เพื่อความสะอาดเรียบร้อย
และขัดเกลานิสัยรักความสะอาดกับความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน