เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี มีความสุขกับการทำงาน

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี มีความสุขกับการทำงาน...

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนา

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนา...

แจกของอำเภอขุนยวม

แจกของอำเภอขุนยวม...

กิจกรรมด้านการเกษตรเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมด้านการเกษตรเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี...

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา...