มอบผลผลิตการเกษตร สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนพุทธเกษตร

หลวงพ่อพิทักษ์พร้อมคณะพระภิกษุ และเด็กๆจากมูลนิธิ ได้นำผลผลิตการเกษตร สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวมจ.แม่ฮ่องสอน