ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

30/7/2561
เด็กๆจากมูลนิธิธัมมคีรีช่วยกัน
ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น