มูลนิธิธัมมคีรีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

11-13ส.ค.2561มูลนิธิธัมมคีรีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนาย สรชัช สอนอ่อน
ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม และหลวงปู่ทองปาน วัดป่าบ้านใหม่
เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน