เด็กๆจากมูลนิธิมาช่วยขยายถนน

เด็กๆจากมูลนิธิมาช่วยขยายถนน...

ฟ้าหลังฝนในมูลนิธิธัมมคีรี

ฟ้าหลังฝนในมูลนิธิธัมมคีรี...

ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา

ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา...

ทำความสะอาดถนน

เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนน...

บริจาคเลือดให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน

บริจาคเลือดให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน...