เด็ก ๆ จากมูลนิธิเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านใหม่

26-30 กรกฎาคมเด็ก ๆ จากมูลนิธิเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านใหม่