โครงการ EP.5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี 

โครงการ EP.5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี 
1. เงินในบัญชีนี้สำหรับค่าอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับตัดผม รวมค่าจัดส่ง กรณีเงินในโครงการเหลือขอมอบที่เหลือทั้งหมดให้มูลนิธิธัมมคีรี
2. ของจะดำเนินการจัดซื้อและขนส่งเป็นล็อต 
3. ผู้บริจาคจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร ออกโดยมูลนิธิธัมมคีรี หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง 
4   กำหนดเดินทางไปส่งมอบในวันที่ 3-7 ธค. 61 โดยที่ในกรณีที่ได้จัดซื้อแล้ว จะทยอยส่งเพื่อให้ทางมูลนิธิสามารถนำไปใช้งานได้ก่อนที่จะเดินทางไปถึง

สนใจร่วมบุญดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในเฟสบุคกลุ่ม  โครงการร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี EP 5