โครงการอุปกรณ์ตัดผมเพื่อน้องมูลนิธิธัมมคีรี

โครงการ EP 5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตัดผมให้กับน้องๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเฟสบุคกลุ่ม โครงการร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี EP 5